آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان انتظام – بلوار شهید شیون فومنی – مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۳۴۶۱۵۰۸

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان نیروی دریایی- دادسرای عمومی و انقلاب رشت
تلفن : ۳۳۴۵۰۹۳

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، میدان انتظام – بلوار شهید شیون فومنی
تلفن : ۳۳۴۶۱۵۰۸

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار شهید انصاری – جنب فروشگاه اسکار – مجتمع قضایی تصادفات
تلفن : ۳۳۷۲۶۶۲۴

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، حافظ اباد – بنیاد شهید
تلفن : ۳۳۵۵۸۶۷۹

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار لاکان – بلوار سمیعی
تلفن : ۳۳۴۸۰۱۰۰

آدرس : استان گیلان ، شهر رشت ، پل عراق – بازداشتگاه
تلفن : ۳۳۳۲۲۵۰۷

تماس فوری با وکیل